Η Επαγγελματική Ομάδα Παλμός

Η ομάδα "Παλμός" είναι μια επαγγελματική ομάδα χορού με έδρα τη Ζάκυνθο. Στόχος της είναι η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου στον τόπο της, ανοίγοντας δρόμους σε νέους καλλιτέχνες, με όραμα στο μέλλον. Καλλιτέχνες και δημιουργοί ενωμένοι, θεμελιώνουν τη βάση για πολιτισμό.

Παραστάσεις ομάδας:

 • 2012, Ορνιθοσκαλίσματα
 • 2013, Υπήρξαν Άνθρωποι ...
 • 2014, Ως, το τέλος
 • 2016, Dark Places
 • Η Επαγγελματική Ομάδα Παλμός

  Dark Places [2016]

  Dark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού ΠαλμόςDark Places - Σχολή Χορού Παλμός

  Ως το τέλος [2014]

  Ως το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού ΠαλμόςΩς το τέλος - Σχολή Χορού Παλμός

  Υπήρξαν άνθρωποι... [2013]

  Υπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού ΠαλμόςΥπήρξαν άνθρωποι - Σχολή Χορού Παλμός